Formularz zgłoszeniowy

Formularz należy wydrukować, uzupełnić i wraz z dwoma podpisane z tyłu zdjęcie (3,5 x 4,5 cm) przesłać na adres:
DIECEZJALNA SZKOŁA ORGANISTOWSKA
im. Prof. Andrzeja Cwojdzińskiego
ul. Staszica 38
75-449 Koszalin